دانلود آهنگ تو پای عشق از جونت گذاشتی همینه فرق بین عشق و عادت – شهید آب و آتش – از احسان خواجه امیریدانلود آهنگ تو چشمات مال من نیست و نگات دنبال من نیست – تو از من دلخوری اما اینا اشکال من نیست – نمیدونی – از احسان خواجه امیری


دانلود آهنگ تو با تمام قلب من نیومده یکی شدی – دوری ازم تا رویا شی عاشقتم هر چی باشی – از احسان خواجه امیریدانلود آهنگ تا دل ترانه خونه دل من ترانه خونه – وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد – از احسان خواجه امیری


دانلود آهنگ شوق سفر نداشتی قصد گذر نداشتی – بی تو کدوم ستاره پا به شبم بذاره – سایه به سایه – از احسان خواجه امیری